آگاهی از تایید یا عدم تایید داوطلبان آزمون جامع

داوطلبان شرکت در آزمون جامع برای مشاهده تایید یا عدم تایید شرکت در آزمون با بهمراه داشتن شماره شناسنامه و کدرهگیری به سایت آزمون جامع مراجعه فرمایند.

در صورت نداشتن کدرهگیری با استفاده از شماره شناسنامه و شماره دانشجوئی به آدرس زیر مراجعه و کدرهگیری خود را دریافت نمایند.

http://azmoonjame.uast.ac.ir/frrehgiri.aspx

/ 0 نظر / 40 بازدید