اطلاعیه شرکت در آزمون جامع

اطلاعیه شرکت در آزمون جامع

دانشجویان پودمانی که تا مورخ 20/12/90 موفق به گذراندن تمامی واحدهای درسی خود می شوند، جهت ثبت نام در آزمون جامع از تاریخ 23/11/90 به آموزش مراجعه نمایند.

آدرس : http://AzmoonJame.UAST.AC.ir

تاریخ امتحان:28/2/91

/ 0 نظر / 40 بازدید