مواد درسی آزمون جامع

قابل تو جه طاوطلبان آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای دوره های کار دانی علمی- کار بردی  پودمانی

برای آگاهی از مواد آزمون جامع به آدرس اینترنتی زیر مراجعه فرمائید :

http://www.uast.ac.ir/azmoon/DocLib2/mavad.aspx

/ 0 نظر / 39 بازدید