معرفی حوزه برگزاری آزمون جامع

اطلاعیه در خصوص حوزه برگزاری آزمون جامع و ارزیابی حرفه ای 1391

حوزه برگزاری آزمون :

مرکز علمی_کاربردی فولادین ذوب آمل

آدرس حوزه :

مازندران-آمل-خیابان امام خمینی(ره)-آفتاب 36-کوچه راهنمایی و رانندگی-چهارراه اول سمت راست

/ 0 نظر / 37 بازدید